Can Llorenç Tavèrnoles

Osona
La Costa Llarga
Per un trencall a mà dreta al quilòmetre 6,5 de la carretera BV-5213.
676 m

Coordenades:

41.95431
2.35541
446578
4644904
08275-4
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 32 (arquitectònic). BCIL.
Fàcil
Residencial
Privada
000204400DG44D0001MB
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i un pis. Es troba assentada en un indret amb cert pendent, a un nivell més baix respecte al camí.
La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana, orientada a migdia. Hi ha dues xemeneies de planta quadrada, coronades per petites teulades a dues vessants.
Presenta dos portals d'entrada rectangulars, de totxo i amb llinda de fusta; un d'ells, situat a la façana principal i l'altre, a la façana de tramuntana.
Les finestres són de petites dimensions i de disposició asimètrica. A banda i banda del portal de la façana principal, s'hi obre una finestra amb llinda de pedra; al primer pis n'hi ha tres d'iguals.
El parament dels murs és de pedra sense revocar.
Es troba en bon estat de conservació ja que, recentment, ha estat objecte d'obres de restauració i remodelació.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 36.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.