Cal Tanyà Tavèrnoles

Osona
Plans de can Riera
Per un trencall a mà dreta que surt del quilòmetre 0,2 de la carretera BV-5213, davant del Reguer.
476 m

Coordenades:

41.95723
2.30068
442045
4645264
08275-3
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1945
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 4 (arquitectònic). BPU.
Fàcil
Residencial
Privada
002300400DG44E0001UY
Virgínia Cepero González

Masia de planta quadrada, que consta de planta baixa, primer pis i golfes. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada a migdia. El portal d'entrada és d'arc de mig punt.
Les obertures són de composició simètrica. Al primer pis hi ha tres grans finestrals amb arc de mig punt i, a ambdues bandes, una finestra balconera de forma rectangular, amb barana de ferro forjat. A la part central de les golfes, s'hi obren tres finestres amb arc de mig punt.
Els murs de façana són de maons arrebossats i pintats.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 5.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

Segons la inscripció situada sobre la porta principal, la masia fou construïda l'any 1945.

COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.