Cal Tanyà Tavèrnoles

  Osona
  Plans de can Riera
  Per un trencall a mà dreta que surt del quilòmetre 0,2 de la carretera BV-5213, davant del Reguer.
  476 m

  Coordenades:

  41.95723
  2.30068
  442045
  4645264
  08275 - 3
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XX
  1945
  Bo
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 4 (arquitectònic). BPU.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  002300400DG44E0001UY
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta quadrada, que consta de planta baixa, primer pis i golfes. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada a migdia. El portal d'entrada és d'arc de mig punt.
  Les obertures són de composició simètrica. Al primer pis hi ha tres grans finestrals amb arc de mig punt i, a ambdues bandes, una finestra balconera de forma rectangular, amb barana de ferro forjat. A la part central de les golfes, s'hi obren tres finestres amb arc de mig punt.
  Els murs de façana són de maons arrebossats i pintats.

  Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 5.
  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  Segons la inscripció situada sobre la porta principal, la masia fou construïda l'any 1945.

  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.