Can Ferret / Ca l'Adjutori Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
Carrer Feliciana Planas Ferret, 3, 08792

Coordenades:

41.38406
1.72086
393048
4582182
08249-5
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1925
Bo
Inexistent
Si, IPA, ACCN 15899
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 0331233CF9832S
Oriol Vilanova

Edifici d'una sola planta amb façana simètrica composada a partir del portal d'entrada, centrat a la façana, i una finestra a cada costat de la porta. La part inferior de cada finestra està decorada amb un plafó de ceràmica en una composició d'escacat amb rombes blaus i blancs sobre fons blau. Les tres obertures tenen arc de mig punt, i presenten un marc de guix de color salmó apagat que contrasta amb el fons de la façana, de color blanc. La part inferior de la façana presenta un sòcol de guix del mateix color que els marcs de les obertures.
A la part superior del portal d'entrada, a cada banda del mateix, hi ha un fanal de ferro forjat. Per sobre d'aquests fanals hi ha, adossades a la façana, dues rodelles: a la de l'esquerra es llegeix la paraula "ANY", i a la de la dreta "1925". Per sobre de les tres obertures i de les dues rodelles hi ha una fina línia horitzontal decorada amb el mateix escacat de rombes blanc i blaus que decoren la part inferior de les finestres. Per sobre d'aquesta línia hi ha tres petites finestretes ovalades amb marc emmotllat, cadascuna alineada simètricament a sobre de les obertures principals. L'edifici està coronat per una balustrada ondulada que es recolza en una cornisa. Al centre d'aquesta balustrada hi ha un frontis semicircular amb una rodella al centre.

Part de la informació històrica d'aquest edifici ha estat obtinguda a partir d'informació oral dels senyors Jaume Bosch, Enriqueta Montané, Joan Lloret i Roser Montserrat.
A l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya aquest edifici no té fitxa pròpia, sinó que comparteix una fitxa juntament amb quatre edificis més de Santa Fe. El codi i número que consta al camp "Nº Inventari Generalitat" és provisional i és d'ús intern de la Generalitat.

En el moment de la seva construcció, aquest edifici va ser concebut com a casa d'estiueig. Adossat l'edifici de Can Ferret hi ha un magatzem on antigament els pagesos portaven i guardaven productes del camp, i que era conegut com la Cooperativa de Santa Fe.
Segons els senyors Jaume Bosch i Enriqueta Muntané, Can Ferret també es deia Ca l'Adjutori.

A.A.V.V. (1986): INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CATALUNYA. ALT PENEDÈS. Edita: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona. Pàg. 109.
"TOT SANTA FE" Butlletí informatiu de l'Ajuntament de Santa Fe del Penedès, nº 29. Gener de 2007, p. 13.
VENDRELL I VENDRELL, Remei, et alii. (1994): "Santa Fe del Penedès. Un municipi històric al cor de l'Alt Penedès." Edita: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Santa Fe del Penedès, p. 175.