Ca la Ció/Cal la Sió/La Rectoria Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
Carrer de l'Horta, 4, 08792

Coordenades:

41.3843
1.72108
393067
4582209
08249-4
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1925
Bo
Inexistent
Si, IPA, ACCN 15899
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 51805CF9832S
Oriol Vilanova

Edifici de planta baixa i pis, amb la façana organitzada en dos cossos clarament diferenciats. El cos principal, més ample, presenta una distribució simètrica a partir de la disposició de les obertures: a la planta baixa la porta està al centre i té una finestra a cada banda, i al primer pis, hi ha una porta amb balcó de barana de ferro forjat amb dues finestres més petites a banda i banda. Per sobre de les obertures del primer pis hi ha una fina línia de cornisa, sobre la qual hi ha tres petites finestretes ovalades amb marc emmotllat, cadascuna alineada simètricament a sobre de les finestres del primer pis. Aquest cos principal està coronat per un terrat amb balustrada al centre de la qual s'obre un element semicircular a manera de capelleta, emmarcat amb trencadís i amb unes lletres de ciment que formen la inscripció "Vila Sió". A l'interior d'aquesta capelleta es pot veure una figureta de la Immaculada Concepció.
El cos lateral de l'edifici és més alt i estret, doncs està construït a mode de torre, presentant un tercer pis a l'alçada de la terrassa del cos principal. La façana d'aquest cos està resseguida per un marc de guix de dibuix geomètric.
Totes les obertures de l'edifici presenten un marc ondulat de guix de color salmó apagat que contrasta amb el fons blanc de tota la façana.

A l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya aquest edifici no té fitxa pròpia, sinó que comparteix una fitxa juntament amb quatre edificis més de Santa Fe. El codi i número que consta al camp "Nº Inventari Generalitat" és provisional i és d'ús intern de la Generalitat.

INVENTARI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
VENDRELL I VENDRELL, Remei, et alii. (1994): "Santa Fe del Penedès. Un municipi històric al cor de l'Alt Penedès." Edita: Ajuntament de Santa Fe del Penedès. Santa Fe del Penedès, p. 175.
Informació oral del propietari de Can Gustems, Sr. Joan Molins.