Can Fàbregues de Sant Martí / Les cases de Baix Torrelavit

Alt Penedès
Veïnat de Sant Martí Sadevesa
Al veïnat de Sant Martí Sadevesa, a uns 50 m al sud-est de la capella homònima.
265 m

Coordenades:

41.43154
1.69247
390754
4587489
08287-39
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
Popular
XIV
Regular
Les cases que integren aquest conjunt han patit reformes importants en al seva estructura arquitectònica original.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 08287A025000100000XE
Oriol Vilanova

Masia d'origen baix-medieval amb annexos més moderns, molt modificada al llarg del temps. L'edifici principal és de planta quadrada, amb planta baixa i pis, i coberta amb teulada de teula àrab a doble vessant, amb el carener paral·lel a la façana principal, tot plegat tancat per un petit baluard. La façana principal és de composició molt senzilla, destacant, però, el portal d'entrada, d'arc de mig punt amb grans carreus de pedra, i a sobre, a l'alçada del primer pis, una antiga finestra de pedra del segle XVII, reconvertida en balcó, amb trencaaigües, d'estil renaixentista. A la banda esquerra de la façana hi ha també una finestra amb marc de pedra, amb ampit i festejadors a l'interior. Al vestíbul de l'immoble es conserven dues arcades d'arc de mig punt fetes amb carreus de pedra i una porta adovellada amb arcada també de mig punt i arestes aixamfranades, possiblement originària del segle XV. Al saló principal, situat al primer pis, es conserven tres portals estucats, dos d'ells amb arc conopial, possiblement del segle XVII.

Aquest conjunt arquitectònic s'originà a partir de la masia de Can Fàbregues de Sant Martí Sadevesa, abans Can Soler de Secabecs, esmentada per primer cop al segle XIV, quan pertanyia a Bertran del Bosc. Després passà a mans de la família Ferrer, llinatge esmentat als fogatges de 1497, 1515 i 1553. Al segle XVII era dels Soler de Secabecs, del terme de Torrelles de Foix, i al segle XX, per vincles familiars, passa a l'actual llinatge, originari de Tortosa.

LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 294-295.