Torre del Guano Torrelavit

Alt Penedès
Carretera BP-2151, s/n
Carretera BP-2151, km 13,5
237 m

Coordenades:

41.4397
1.73316
394167
4588344
08287-40
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Modernisme
XX
1907
Bo
Legal
Text Refós Normes Urbanístiques de les Normes Subsidiàries (set. 2005)
Sí, IPA, n. 4865
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 000000000CF98G
Oriol Vilanova

Conjunt arquitectònic constituït per una casa i un magatzem d'estil modernista, ambdós de planta baixa. L'edifici residencial és de planta quadrada i teulada plana amb una torratxa al damunt. La façana presenta una disposició simètrica de les obertures, amb el portal d'entrada al centre, flanquejat per una finestra a cada banda, amb enreixat de ferro. Les tres obertures estan coronades per un marc amb decoració vegetal, pròpia del llenguatge estètic del modernisme. Cal destacar igualment el coronament de la façana, amb un frontis central enmig del qual hi ha un ull de bou, balustrada i volutes ondulades als extrems, tot plegat amb decoració vegetal. El magatzem és de planta rectangular amb teulada de teula àrab a doble vessant, destacant el coronament de la façana principal, de línies ondulades i esgrafiats ornamentals, en mal estat.

Segons Montserrat Torres (veure camp "Bibliografia"), el nom d'aquest edifici li ve donat per l'adob que hi elaboraven els seus primers propietaris, la família de Paulino Gibert. El guano és un adob de les terres de cultiu ric en fosfats i substàncies nitrogenades.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Arxiu Servei de Patrimoni Arquitectònic.
LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 56.
TORRES, Montserrat (2002): "La Torre del Guano", dins EL CEP n. 15, p. 7