Font del Cargol / Vessants de Puig Cúgul Torrelavit

Alt Penedès
Cara nord de Puig Cúgul
300 m

Coordenades:

41.44409
1.71196
392403
4588858
08287-41
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Paleolític
Regular
Inexistent
Sí, IPAC n. 7418
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cadastral: 08287A021000280000XO
Josep Anton Pérez

Àrea agrícola, bàsicament oliveres i vinya, també hi ha terrenys erms. El substrat muntanyós és de conglomerats terciaris. La font del cargol està emplaçada al NE del Puig, a tocar del bosc. Les troballes superficials d'indústria lítica es dispersen en dues zones de cara al nord d'aquesta elevació: 1. És el punt de la Font del Cargol i els seus voltants: indústria lítica, sobre sílex, del període neolític - eneolític (laminetes, geomètrics). 2. A tota la vessant nord/nord-est del Puig Cúgul i enmig de la zona conreada apareixen restes lítiques de sílex: ascles tipus Llevallois, fragments i ascles sense retocar, etc.

Els arqueòlegs responsables de realitzar l'inventari del Patrimoni arqueològic van considerar les restes lítiques del primer punt com a fruit d'una aportació secundària, per la dinàmica de vessant. En el cim del Puig està documentat un important taller lític del mateix període.
La segona àrea la van atribuir al període del Paleolític Mitjà, un taller lític superficial.

L'Antoni Freixes, component del "Grup Arrels" de Sant Pere de Riudebitlles, localitzà en aquest indret, amb motiu d'unes esplanacions agrícoles -de data imprecisa -, un possible fons de cabana (taca de cendres i un fragment de ceràmica a mà indeterminat).

Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Arxiu Servei d'Arqueologia i Paleontologia.