Can Cilet
Folgueroles

  Osona
  Carrer Major, 45
  Emplaçament
  Adossat a la façana de ponent de can Dachs, actual seu de l'ajuntament
  550 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93863
  2.31831
  443490
  4643187
  Número de fitxa
  08083 - 85
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BPU
  BCIL nº 12513-I (llinda portal) i BPU-AEA (edifici). Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 46560
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3533402DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres de planta rectangular, amb tres cossos adossats a la banda de migdia i un espai de pati posterior amb accés des de l’avinguda de l’Atlàntida, 7. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a tramuntana. Totes les obertures són rectangulars i estan situades al bell mig del parament, formant un registre vertical bastit amb carreus de pedra. Tenen les llindes planes i les finestres compten amb els ampits motllurats. A la planta baixa s’obren dos portals, un d’ells transformat en finestra. El principal, amb porta de fusta i espiell rectangular, presenta la llinda gravada amb la inscripció “PER TOT HOM(E) SIA ALABAT DE JESUS EL COR SAGRAT” inserida dins de quatre franges horitzontals disposades en baix relleu. Està decorada amb una orla central decorada amb motius geomètrics i amb una creu grega trebolada en el seu interior. Sota l’orla hi ha l’any 1747. Al pis, damunt del portal, s’obren dues finestres geminades amb l’intradós motllurat i els ampits delimitats amb dues clavellineres aptes per dipositar-hi torratxes. La finestra de ponent té la llinda decorada amb una motllura apuntada i rematada amb una flor de lis. Al bell mig de les dues finestres hi ha una fornícula apetxinada emmarcada amb pilars rematats amb capitells, decorada amb volutes i coronada amb un frontó triangular motllurat. A l’interior hi ha una imatge de la Mare de Déu del Roser. De la façana de migdia, orientada al pati posterior, destaca una galeria situada al pis superior i oberta a l’exterior mitjançant dos arcs rebaixats amb les impostes motllurades. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, amb un revestiment arrebossat disposat a la façana principal.

  A la planta baixa, en els laterals de la façana principal, hi ha dues petites obertures espitllerades. En aquest mateix parament, també s’observa una creu llatina de fusta que indica una de les estacions del Viacrucis.

  Altres noms relacionats amb l’edifici: can Silet. El sobrenom amb el que es coneix actualment la construcció procedeix del diminutiu del nom de Cecili.

  És probable que les franges horitzontals del portal d’accés siguin conseqüència de la mutilació que patiren la major part de les llindes del poble que tenien elements de connotació religiosa, durant el conflicte bèl·lic de la guerra Civil espanyola (1936-1939). Un cop finalitzat el conflicte, molts d’aquests símbols foren gravats de nou.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 73.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 178, 179.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació A.09 i PAP.07.