Can Serra
Folgueroles

  Osona
  Carrer Major, 66
  Emplaçament
  A l'extrem de llevant de la plaça de l'1 d'Octubre, davant de la façana de tramuntana de can Dachs
  551 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93885
  2.3185
  443506
  4643211
  Número de fitxa
  08083 - 84
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BPU
  BCIL nº 12529-I (llinda portal) i BPU-AEA (edifici). Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 46575
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3634010DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici cantoner format per diversos volums adossats i un petit espai de pati posterior situat a la banda de tramuntana. La construcció principal, formada per tres cossos adossats, està orientada a migdia. El volum principal, de planta rectangular, presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes. Adossat a la façana de ponent hi ha una altre volum rectangular, amb teulada d’una sola vessant i organitzat en dos nivells. Adossat a l’extrem sud-est del volum principal hi ha un altre cos de planta rectangular, amb teulada d’una sola vessant i distribuït en planta baixa i pis. La façana principal presenta obertures rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Destaca el portal d’accés, amb la llinda gravada amb la inscripció “AÑY 1724” i un rectangle central decorat amb volutes i motius vegetals que encerclen un òval ornamentat amb una flor, un teler i una llançadora de teixir. La part superior de la llinda presenta un baix relleu format per una franja horitzontal. Un dels carreus del brancal de ponent està gravat amb les inicials “P.VA.”. D’aquest mateix parament destaquen les dues finestres simples del pis, que presenten les impostes motllurades. Pel que fa al volum adossat a l’extrem sud-est, cal dir que és de factura posterior, està bastit amb pedra i maons i presenta una galeria oberta al pis. Aquesta galeria està coberta amb un sostre embigat sota coberta, sostinguda amb pilars bastits amb maons. Al capdamunt de la façana orientada al carrer Major hi ha dos cercles concèntrics pintats amb la data 1894. En general, la construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular i amb les cantonades embellides amb pedra desbastada i carreus.

  Fou la casa natal de Segimon Serra i Bordoy, un missioner caputxí conegut com en Pere de Folgueroles, que hi nasqué l’any 1730 i morí l’any 1771 a la Guayana Francesa (actual Venezuela).

  És probable que el baix relleu horitzontal del portal d’accés sigui conseqüència de la mutilació que patiren la major part de les llindes del poble que tenien elements de connotació religiosa, durant el conflicte bèl·lic de la guerra Civil espanyola (1936-1939). Un cop finalitzat el conflicte, molts d’aquests símbols foren gravats de nou.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 76.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 178.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació A.09 i PAP.07.