Can Pere Vador
Folgueroles

  Osona
  Carrer de la Rambla, 3
  Emplaçament
  Al bell mig del nucli antic de Folgueroles, al centre del carrer i al costat del mas la Sala
  553 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93863
  2.31998
  443628
  4643186
  Número de fitxa
  08083 - 86
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Regular
  El revestiment de la façana principal està degradat.
  Protecció
  Legal
  BCIL
  BPU
  BCIL nº 12517-I (llinda portal) i BPU-AEA (edifici). Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 46563
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3633504DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici cantoner de planta rectangular, amb un cobert i un espai de pati posterior situat a la banda de migdia. El volum principal presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec triple de maons, teula àrab i lloses de pedra. Està distribuït en planta baixa, dos pisos i golfes, amb la façana principal orientada a tramuntana. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Les finestres del primer i segon pis tenen els ampits motllurats. Les de les golfes estan tapiades. Destaca el portal d’accés principal, de grans dimensions i amb un coronament triangular bastit amb carreus de pedra, que enllaça amb la part inferior de la finestra del pis. El carreu superior està gravat amb la següent inscripció: “PERA ORIOL1853.”. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular. La cantonada de ponent està embellida amb carreus i la façana principal presenta un revestiment arrebossat.

  Altres noms relacionats amb l'edifici: can Pere Oriol, can Sidro, ca la Irene.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 38.

  MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). Folgueroles. Societat i vida d’un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 179.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació A.09 i PAP.07.