Can Borla Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Miquel Sesperxes
Seguint el camí que surt de Sant Miquel Sesperxes direcció Can Borla

Coordenades:

41.74347
2.2294
435925
4621582
08224-59
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Restaurada
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 005A00163
Anna M. Gómez Bach

Masia de planta rectangular formada per dos cossos annexats: un de planta quadrangular conformant l'habitatge del mas i un segon cos perpendicular al primer, utilitzat com a annexes ramaders i magatzem. La tècnica constructiva emprada es centre en el mur de paredat comú rejuntat amb morter de calç deixant algunes pedres vistes i amb cantoneres poc treballades també de pedra local. La coberta de l'edifici principal és a dues aigües, sobre ràfec de rajol i teula girada. La distribució de la façana és força simètrica, la gran portalada al centre, amb llinda i brancals del carreus de pedra sorrenca molt irregular i cinc finestres; una sobre la porta i les dues respectives als costats. Aquestes es composen de llinda, brancals i ampits d'un sol carreu força irregular.

A la façana principal hi ha un rellotge de sol i un pou que han arrenjat els mateixos propietaris actuals.

La història de Can Borla és força recent i s'emmarca amb la reorganització del territori i l'ocupació de noves zones de conreu que tingué lloc durant el segle XVIII. Juntament amb altres masos, s'establiren en aquesta zona un conjunt de petits propietaris que bastiren petites explotacions agropecuàries destinades a un consum d'abast local centrat en l'autosuficiència. La seva situació privilegiada dins el Pla de Sant Miquel va afavorí la seva explotació i la creació d'altres petits establiments com Can Borla Petit o el Pasbrocall.

PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.