El Soler del Coll
Sant Martí de Centelles

  Osona
  Antiga parròquia de Sant Miquel Sesperxes
  Emplaçament
  Pla sobre el torrent de la Vall, camí que surt de Sant Miquel Sesperxes

  Coordenades:

  41.73903
  2.22015
  435151
  4621096
  Número de fitxa
  08224-58
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVI-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 006A00020
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Edifici de planta rectangular organitzat en planta i dos pisos i amb entrada a la façana est i oest. La tècnica constructiva emprada en aquesta construcció utilitza el mur de paredat comú reajuntat amb argamassa i amb algunes pedres carejades i pedres cantoneres de dimensions mitjanes ben tallades. La coberta és a quatre vents sobre ràfec de llosa de pedra local i de teula aràbiga. La façana principal del conjunt es situa a l'oest, està formada per una gran portalada d'arc de mig punt, adovellada i amb un marxapeu fet d'una sola llosa de pedra, amb una orla inscrita on es pot llegir: IHS, SOLER (...), FECIT- JOAN. 13-X-44. A banda i banda es distribueixen les diferents obertures: dues finestres de petites dimensions situades a la planta baixa, també trobem tres finestres de tamany mitjà emmarcades amb llindes de pedra ben tallada, la central de les quals porta un element ornamental esculpit. A sobre, al segon pis es manté l'estructura de tres finestres de tamany més petit amb llinda monolítica i brancals de carreus de pedra ben escairats amb lleixa motllurada. A les façanes nord i sud només es disposa una filada d'obertures en vertical formades per petites finestres també emmarcades amb llindes de carreus ben treballats, substituint el paredat comú del mur. Al davant de la façana est hi ha un conjunt de construccions annexes d'una sola planta i de construcció força recent que són utilitzades per guardar els ramats. I a l'altra banda hi ha l'era amb un paviment de lloses de pedra i limitada per un petit mur de pedra.

  La manca de documentació anterior a l'època moderna per els masos dispersos de la parròquia de Sant Miquel Sesperxes dificulta l'establiment de cronologies estables per aquestes construccions. Segons Mn. A. Pladevall el mas Soler del Coll es trobava entre els masos ja existents al segle XIV. Aquests altres edificis eren el Febrer, Presseguer, la Vall, Bellavista vella, Puig-arnau, Roqueta i Mas Bosch. La primera referència en època moderna la trobem en el fogatge de 1553 on fent referent a la parròquia de Sant Miquel Sesperxes s'esmenta a Joan Soler possible propietari del mas Soler o Soler del Coll. Serà en època moderna quan aquest mas viurà la màxima esplendor, mantenint-se actualment la seva estructura. La seva tipologia d casa forta d'estructura quadrangular i amb coberta a quatre vents la trobem al mas Presseguer o al mas Castellar de dalt.

  PLADEVALL, Antoni. 1962. Romiatge a Sant Martí de Centelles i Sant Miquel Sesperxes i Bertí. Vic.
  PLADEVALL, Antoni. Els casals del Congost, Santa Coloma. Ausa vol. I. (1968-1971).
  PLADEVALL, Antoni. (1955-1957). San Martín de Centelles, San Miguel Sesperxes y San Pedro de Bertí. a AUSA, n. XVIII. p. 357-372.
  PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
  SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.