Can Barreres / Can Figueres Begues

  Baix Llobregat
  A prop de les masies de Can Barrera i Can Figueres
  En els primers camps de conreu amb els què es troba el torrent de Can Figueres.
  410

  Coordenades:

  41.3412
  1.92501
  410059
  4577192
  08020-9
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Ibèric
  Dolent
  Legal
  Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre de 2007)
  Sí, IPAC nº 2494
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  Ref. cadastral: 08020A00100008
  Xavier Esteve

  Camps de conreu de farratge.

  L'any 1983 Marta Blanch i Anna Blasco demanaren permís d'excavació al Servei d'Arqueologia i fou denegat. Aquest element apareix a l'article 22 de la normativa urbanística del Pla General aprovat definitivament el 15 d'octubre de 1997, el qual preveu un llistat d'elements d'interès històric que seran protegits mitjançant la fórmula d'un Pla Especial, sempre que no estiguin directament afectats per sistemes del planejament.

  Entorn a l'any 1976, el Sr. Llibert Piera i el Dr. Miquel Taradell van prospectar superficialment aquesta zona i van localitzar-hi diversos fragments de ceràmica d'època ibèrica.
  Durant la revisió de la carta arqueològica, l'any 2004, es va localitzar material ceràmic en superfície d'època ibèrica molt erosionat, sense poder observar cap tipus d'estructura.

  Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Arxiu Servei d'Arqueologia i Paleontologia.
  SOLÍAS ARÍS, J. M. (1982). El poblament del curs inferior del Llobregat en època romana. Tesi de llicenciatura. Universitat de Barcelona.