Puig Castellar Begues

  Baix Llobregat
  Cim del puig Castellar
  Entre el camí de Begues a la Plana Novella i el Torrent Moltó, a l'oest, i Can Roure, a l'est.
  473

  Coordenades:

  41.32033
  1.92365
  409916
  4574876
  08020-10
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Ibèric
  Regular
  Legal
  Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre de 2007)
  Sí, IPAC nº 2493
  Difícil
  Sense ús
  Privada
  Ref. cadastral: 08020A02000004
  Xavier Esteve

  El puig Castellar, situat entre el camí de Begues a la Plana Novella i el torrent Moltó, a l'oest, i les Planes de Can Roure, a l'est, està ocupat per un bosc esclarissat de pi blanc i garriga. Al cim del puig s'hi emplaçaria un possible assentament d'època ibèrica.
  A dalt del turó del Puig Castellar hom hi pot veure restes d'edificacions en pedra seca i abundants fragments de ceràmica ibèrica. Les restes ibèriques es poden concretar en la presència d'un mur molt embardissat i molt perdut. S'hi veuen restes d'antigues excavacions clandestines.

  Aquest element apareix a l'article 22 de la normativa urbanística del Pla General aprovat definitivament el 15 d'octubre de 1997, el qual preveu un llistat d'elements d'interès històric que seran protegits mitjançant la fórmula d'un Pla Especial, sempre que no estiguin directament afectats per sistemes del planejament.

  Actuacions d'afeccionats i clandestins. El mes de gener de l'any 1988 un afeccionat efectuà una excavació que fou aturada pel Servei d'Arqueologia. Durant la revisió de la carta arqueològica, l'any 2004, s'hi van poder observar alguns fragments ceràmics d'època ibèrica molt erosionats.

  GIRÓ ROMEU, P. (1964-1965). "Noticiario de Arqueología de Cataluña y Baleares. Puig Castellar". Ampurias, XXVI-XXVII. Barcelona, p. 265.
  SOLÍAS ARÍS, J. M. (1982). El poblament del curs inferior del Llobregat en època romana. Tesi de llicenciatura. Universitat de Barcelona.
  BLASCO, A.; BAÑOLAS, L. (1989). "El Puig Castellar de Begues. Aspectes cronològics". Pre-actes de les I Jornades d'Arqueologia del Baix Llobregat. Castelldefels, p. 221-223.
  Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Arxiu Servei d'Arqueologia i Paleontologia.