Cal Rovira de Terrassola Torrelavit

Alt Penedès
Carrer Bonavista, 10. Terrassola
212 m

Coordenades:

41.44748
1.72643
393617
4589216
08287-13
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1861
Regular
L'encalat de les façanes presenta un destacable estat de deteriorament.
Legal
Text Refós Normes Urbanístiques de les Normes Subsidiàries (set. 2005)
Sí, IPA, n. 4883
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 3793807CF9839S0001KW
Oriol Vilanova

Edifici de planta quadrada amb planta baixa i tres pisos, i teulada de teula àrab amb el carener paral·lel a la façana principal. L'immoble presenta una disposició simètrica de les obertures a les façanes; a la principal, que s'obre al carrer Bonavista, hi ha una sola obertura per cada pis, a la planta baixa es troba el portal d'entrada, amb un sòcol a la part baixa, emmarcat amb un marc en baix relleu de calç de color blanc i coronat amb un arc de mig punt. Al centre d'aquest arc hi ha un aplic decoratiu circular de color groc, l'interior del qual està ornat amb dues estrelles de cinc puntes concèntriques i superposades, amb una inscripció on es llegeix "J R 1861". Les obertures dels pisos superiors són portes de marc rectangular, que s'obren a un balcó amb barana de ferro, recta. La façana sud - est de l'edifici és la més destacable. Presenta també una disposició simètrica de les obertures, per bé que les obertures de la planta baixa comuniquen amb un pati lateral tancat, mentre que al primer i segon pis hi ha tres obertures per cada pis: dues portes que s'obren a balcons individuals amb barana de ferro, rectes al centre i a l'esquerra, mentre que a la dreta hi ha una finestra senzilla, sense balcó. Totes aquestes obertures son rectangulars i estan emmarcades. El més destacable d'aquesta façana lateral sud-est és el pis superior, amb galeria de sis finestres d'arc de mig punt i balustrada; la finestra situada a l'extrem esquerre està tapiada. Corona aquesta façana un pinyó triangular adaptat al doble vessant de la teulada, llis, sense cap tipus de decoració.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Arxiu Servei de Patrimoni Arquitectònic.