Cal Parellada de la Plaça Torrelavit

Alt Penedès
Plaça de Pau Vidal, 3, Terrassola
212 m.

Coordenades:

41.44788
1.7263
393607
4589261
08287-12
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
XIX
c. 1880
Regular
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 3694502CF9839S0001BW
Oriol Vilanova

Edifici de planta rectangular amb planta baixa, dos pisos i golfes, i teulada de teula àrab a doble vessant. Es tracta d'un edifici d'estil popular que conserva l'estructura arquitectònica original, per bé que està molt transformat. Presenta una disposició simètrica de les obertures a la façana que dóna a la plaça Pau Vidal, mentre que a la façana lateral la disposició de les obertures és asimètrica a la planta baixa i al primer pis. A ambdues façanes, el pis superior presenta una galeria de finestres d'arc de mig punt, quatre a la façana principal i vuit a la façana lateral. Cal destacar que la galeria de finestres de la façana principal presenta balustrada.
Destaca, per últim, un massís contrafort fet amb carreus de pedra que reforça la cantonada oest de l'edifici.