Torre de la Sala / Cal Sala de la Font Torrelavit

Alt Penedès
Carrer del Castell de Çavit, 2. Lavit.
208 m

Coordenades:

41.44683
1.7294
393864
4589140
08287-14
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
1901
Bo
Legal
Text Refós Normes Urbanístiques de les Normes Subsidiàries (set. 2005)
Sí, IPA, n. 4892
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 3992201CF9839S0001AW
Oriol Vilanova

Edifici de planta quadrada amb planta baixa, pis principal, segon pis i golfes, amb teulada de teula àrab a doble vessant amb caraner perpendicular a la façana principal a la part central de l'immoble, tot i que al sector de la façana principal, la teulada cau a un sol vessant paral·lel a la façana principal. La façana principal presenta una disposició simètrica de les obertures, tres a cada pis. La porta d'entrada a l'immoble es troba al centre de la planta baixa, i es troba flanquejada per una finestra rectangular vertical enreixada. A nivell del primer pis les obertures són tres portes amb arc a nivell que s'obren a balcons individuals amb balustrada, el central lleugerament més allargassat que els laterals. Aquestes portes estan emmarcades amb un marc en baix relleu, i a la part superior, estan decorades amb una motllura grisa a mode d'arc pla, amb una petita voluta semicircular a la part central. Les tres obertures del pis superior són finestres quadrades, senzilles, amb un marc en baix relleu. Cada pis està separat per una fina línia motllurada horitzontal del mateix color gris de les motllures de les finestres del primer pis, que contrasten amb el color blanc de la superfície de la façana. Les façanes laterals presenten dues finestres a cada pis, actualment tapiades. Tot el recinte està tancat per un barri perimetral.

Segons Salvador Llorac, aquest edifici es va construir l'any 1901com a torre d'estiueig.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Arxiu Servei de Patrimoni Arquitectònic.
LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 49.