Cal Pau del Cisteller Els Prats de Rei

Anoia
Camí de Moriscó
Enmig d'una gran esplanada de camps de conreu.
625

Coordenades:

41.71647
1.55858
380095
4619301
08170-131
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08169A003000390000IH
Jordina Sales Carbonell

Enmig d'unes grans planes de camps de conreu i a uns 700 m al nord-est de la font del Moriscó, als peus del camí rural que porta dels Prats de Rei a les Coromines, es localitza la masia de cal Pau Cisteller, formada per un conjunt d'edificis amb diferents orientacions.
La casa principal és una construcció rectangular de 96 m2 orientada amb l'eix longitudinal est oest, amb planta baixa, pis i golfes. La construcció és a base de pedra petita sense escairar, i només a les cantoneres es localitza algun bloc mitjà més o menys escairat. Disposa de coberta a dues aigües amb la caiguda a les façanes laterals. Té la façana principal orientada a migdia. Les obertures són rectangulars i estan emmarcades amb grans blocs de pedra. A excepció de la cara meridional, la resta de l'edifici principal o casa té annexats edificis i coberts de planta baixa, fets de pedra i de totxana. Un segon grup d'edificacions de similars característiques s'estén a partir de l'angle sud-oest de la casa.
La tipologia del conjunt respon a una construcció del segle XIX-inicis del XX, amb successives reformes fins a dia d'avui.

Als mapes de l'ICGC la casa apareix referenciada només com 'Cal Pau'.

L'epítet del topònim assenyala l'ofici de cisteller que deuria tenir el propietari original del mas, tot i que no es disposa de referències històriques per a aquesta masia.

-Aim3 grup SL (2015): Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial, Ajuntament dels Prats de Rei, fitxa M.22.