Bec Eixut Els Prats de Rei

Anoia
Plans de Bec-eixut
Enmig d'una plana de camps de conreu, entre un camí rural i una via de ferrocarril.
664

Coordenades:

41.72432
1.56194
380389
4620168
08170-132
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08169A002000070000IQ
Jordina Sales Carbonell

Enmig d'unes planes conreades, molt a prop del camí del Moriscó, es localitzen les ruïnes d'una edificació. Es tracta d'una masia aïllada, qua per la seva tipologia constructiva molt probablement va ser aixecada en un moment indeterminat del segle XIX, probablement durant la primera meitat.
La composen un conjunt de volums, el principal dels quals consisteix en un edifici de planta rectangular, de 77 m2 de volum, amb planta baixa, primer pis i golfes, que tindria coberta a dues vessants (actualment perduda però que tindria la caiguda a les façanes laterals) i amb la façana principal orientada al S-SE. Té la porta d'accés en posició central, tres grans finestres alineades horitzontalment i dos petits finestrons que trenquen la simetria natural de la façana. A aquest edifici principal se li annexen 4 volums més petits, i un cinquè volum es va construir aïllat a uns pocs metres al sud, també amb coberta de doble vessant avui desapareguda. Enmig de tots aquests espais, i just davant la façana principal de l'edifici gran o casa, hi havia l'era.
El gruix de la construcció de tots els volums és fet amb parament de pedra de mides irregulars i mal tallades, disposades mitjançant un sistema de filades també irregular. L'acabat final consistia en un arrebossat que està completament perdut en moltes de les restes dels murs. El conjunt es troba en un accelerat procés de degradació i apart d'haver perdut les cobertes de totes les estructures, moltes façanes estan també ja parcialment esfondrades.

Les coordenades d'aquest element que consten al 'Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU' (2015) són incorrectes.

No es disposa de documentació històrica sobre aquesta masia, construïda en època contemporània i actualment en ruïnes. En l'àmbit de la toponímia, el sobrenom 'Bec-eixut' (forma popular per referir-se a una persona poc parladora) es documenta a partir de la baixa edat mitjana a diversos indrets de Catalunya.

-Aim3 grup SL (2015): Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial, Ajuntament dels Prats de Rei, fitxa M.23.