Torre dels Xiquers Els Prats de Rei

Anoia
Els Plans-Camí de la Torre dels Xiquers
Enmig d'unes grans planes de conreus de cereals.
632

Coordenades:

41.72137
1.5491
379316
4619858
08170-133
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1914
Dolent
La vegetació ja ha cobert tota la façana posterior de l'edifici. Els elements meteorològics i animals entren per les obertures de la casa que no estàn tapiades.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08169A005000020000IQ
Jordina Sales Carbonell

Un kilòmetre a l'est de Solanelles, enmig d'unes grans esplanades de camps de cereals i al costat de la riera de Sant Pere (que en aquest tram rep el nom de torrent de l'Anoia), s'alça una senzilla construcció rural aïllada.
Es tracta d'un sol edifici compost per una planta rectangular de 5'60 x 14'40 m amb l'eix longitudinal orientat est-oest però amb una lleugera desviació. Té planta baixa, primer pis i sostre. La façana principal està encarada a migdia La seva construcció és a base de filades de pedra sense treballar, amb ajuda de la fusta en la estructura de les parts més altes de l'edifici, tal i com deixa entreveure la pèrdua de l'arrebossat que encara es conserva parcialment en algunes zones de la façana. La coberta és a base de teules, a dues aigües i amb caiguda a les façanes laterals. Les obertures són rectangulars, algunes d'elles emmarcades amb blocs de pedra mitjans, i a la llinda de la finestra més alta de l'edifici, ubicada al centre superior de la façana, hi ha inscrita la data 1914.
La façana principal de la casa estava protegida per una estructura de tancament de pedra, avui parcialment derruïda, que definia un pati rectangular.

També se l'anomena Torre dels Xicres.

No es disposa de documentació històrica sobre aquesta masia, construïda en època contemporània i actualment deshabitada. La data inscrita sobre la llinda (1914) assenyala l'any de construcció de l'edifici. La Torre dels Xiquers és també coneguda com dels Xicres, nom que fa referència a la casa homònima existent al veí nucli de Solanelles.

-Aim3 grup SL (2015): Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial, Ajuntament dels Prats de Rei, fitxa M.20.