Cal Pere Miquel Els Prats de Rei

Anoia
Camí del Moriscó-Partida del Pere Miquel
En una gran esplanada de camps de conreu.
625

Coordenades:

41.71496
1.55687
379950
4619135
08170-130
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
1909
Bo
L'estat de l'habitatge és bo, pero alguns dels edificis auxiliars estan en mal estat i han perdut la coberta.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08169A003000520000IP
Jordina Sales Carbonell

Enmig d'unes grans planes de camps de conreu i molt a prop de la font del Moriscó es localitza la masia de Cal Pere Miquel, formada per un conjunt d'edificacions perfectament ordenades i orientades segons un eix longitudinal est-oest.
L'edifici corresponent a l'habitatge, amb la façana principal orientada al sud, està conformat per un rectangle de 87 m2, amb planta baixa, pis i golfes. Té coberta a dues aigües, amb caiguda a les façanes laterals. La construcció és a base de filades irregulars de pedra sense escairar; només a les cantoneres es localitzen blocs mitjans tallats. Les obertures són rectangulars i quadrangulars, i estan emmarcades amb blocs de pedra i totxana. En una de les llindes s'ha inscrit la data de 1909. Els edificis auxiliars, en un estat de conservació irregular, són de planta baixa i alternen la construcció amb filades de pedra sense tallar i totxanes.

Tot i que el conjunt no té una gran antiguitat, resulta molt interessant en tant que seria un dels exemples més recents dins el terme de Prats de Rei de masia tradicional catalana (any 1909, segons consta a la inscripció de la llinda). Des de la seva construcció inicial s'han anat fent reformes, les últimes a inicis del segle XXI.

-Aim3 grup SL (2015): Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial, Ajuntament dels Prats de Rei, fitxa M.21.