Cal Musclaire
El Papiol

  Baix Llobregat
  Carrer de la Salut, 26/Passatge de la Pau, 11
  133

  Coordenades:

  41.43974
  2.01136
  417408
  4588046
  Número de fitxa
  08158 - 292
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  El criteri estètic de la restauració és discutible, a l'haver eliminat l'arrebossat original de la façana
  Protecció
  Legal
  BPU. F37-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7482505DF1878D
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo Gabaldón

  Edifici entre mitgeres per la seva part est i exempt per la seva banda oest. de planta rectangular amb un petit barri posterior. Es desenvolupa en planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal. La composició de la façana principal (carrer de la Salut) presenta dos eixos verticals de composició. A l'esquerra es troba l'entrada i un balcó en planta pis, mentre que l'eix de l'esquerra es troba definit per una finestra rectangular en planta baixa i un balcó al pis. Totes les obertures presenten la llinda plana, llevat de la porta que es feta amb arc de punt rodó. Els balcons presenten les brèndoles llises. La façana lateral (passatge de la Pau) presenta una composició molt irregular amb una porta estreta i una finestra amb arc rebaixat en planta baixa i quatre finestres a la planta pis. Tots els buits d'ambdues façanes es trobem emmarcats per totxos vistos.

  Es coneixia com Curt el 1777. Com a ca l'Isard l'any 1895 i com a cal Trist, a partir de la dècada de 1930 (Ahicart, 2019).
  La familia de Jaume Domènech Santacana es va traslladar del carrer Montserrat a aquesta casa. A partir de 1955 es va coneixer com a cal Musclaire per Josep Maria Casanovas Reig (Ahicart, 2019).

  Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.