Cal Met / Cal Climent / Cal Rossendo de cal Sord El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Baixada de la Lluna, 9
118

Coordenades:

41.44023
2.0113
417404
4588100
08158 - 293
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XX
Bo
Legal
BPU. F38-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7583819DF1878D
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres. de planta rectangular. Es desenvolupa en planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal. La composició de la façana presenta dos eixos verticals amb la porta d'accès al centre. Tots dos eixos estan formats per finestres quadrangulars tant en planta baixa com en planta pis. Totes les obertures tenen la llinda plana i l'arrebossat no té cap decoració.

Es coneixia com Cal Met el 1800. Com a cal Climent l'any 1829 i com a cal Rosendo de cal Sord a partir de 1922 (Ahicart, 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.