Cal Porta Ferré / Cal Roget / Ca l'Adjutori del Puig El Papiol

Baix Llobregat
Plaça dels Països Catalans,1
122

Coordenades:

41.44003
2.01091
417371
4588078
08158 - 291
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Legal
BPU. F35-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7583825DF1878D
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres per la seva part est i exempt per la seva banda oest. de planta irregular per aprofitar el terreny. Es desenvolupa en un cos central de planta baixa i pis i dos coberts de planta baixa que donen servei a l'edificació principal. La coberta del cos principal és a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal. La composició de façana presenta dos eixos verticals de composició. A la dreta es troba l'entrada i un balcó en planta pis, mentre que l'eix de l'esquerra es troba definit per una finestra quadrada en planta baixa i un balcó al pis. Totes les obertures presenten la llinda plana. Els balcons presenten les brèndoles decorades. El cos adossat a la dreta de la façana consisteix en un cobert per a deixar-hi vehicles, mentre que el de l'esquerra, de planta triangular, genera una terrassa transitable.protegida per una barana d'obra.

Es coneixia com Cal Porta Ferré el 1789. Com a cal Roget l'any 1875 i com a ca l'Adjutori del Puig a partir de 1909. En Josep Font i la Carme Reig, de cal Pau Reig, es van casar el 1874 i van anar a viure a casa d'ell. Quan els pares van morir a principis del segle XX van venir a viure a aquesta cssa. Aleshores l'edificació tenia un pati al davant. Van tenir dos fills: l'Adjutori i la Teresa. L'Adjutori es va casar amb l'Eulàlia Aguilera Roig, de Rubí i van tenir una nena, la Josepa, que es faria monja. Van marxar del poble a finals de la dècada de 1910 i van arrendar la finca. La finca finalment va passar a la Josepa fins que més enllà de la dècada de 1950 la va vendre al Gerard Grenzing (Ahicart, 2019).
Els anys 1930 es va dir també cal Calaf i estava casat amb una noia de Loarre.
Els de ca l'Adjutori del Puig també tenien les cases adjacents que s'entrava per la baixada de la Lluna (Ahicart, 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.