Cal Met / Ca l'Olivé Torrelavit

Alt Penedès
Plaça Sant Marçal, 4. Terrassola.
211 m.

Coordenades:

41.44715
1.72676
393644
4589179
08287-10
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
1912
Bo
A la part superior de la façana la pintura blanca de la superfície presenta alguns desperfectes, havent caigut en alguns sectors.
Legal
Text Refós Normes Urbanístiques de les Normes Subsidiàries (set. 2005)
Sí, IPA, n.
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 3793701CF9839S0001YW
Oriol Vilanova

Edifici de planta rectangular amb planta baixa, pis principal i segon pis, amb teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana. L'element més destacat de l'immoble és la façana, amb ornamentació vegetal de calç típicament modernista, concentrada als enmarcaments de les obertures del primer i segon pis, les quals presenten també balcons amb baranes de ferro forjat, i al frontis de la façana, que presenta un coronament de línies ondulants i una orla al centre amb una inscripció on es llegeix "AÑO 1912". La decoració dels marcs de les finestres, així com la línia ondulant de la cornisa, són de color salmó, contrastant així amb el blanc de la superfície de la resta de la façana. Les obertures estan disposades simètricament a la façana, a raó de dues finestres a cada pis, per bé que les del pis principal donen pas a un balcó allargat que les comunica entre elles, mentre que les finestres del segon pis disposen d'un balcó individual, més estret. A sobre de cada una de les finestres del segon pis hi ha un ull de bou. La part més transformada respecte l'immoble original és la planta baixa: mentre la porta d'accés a l'edifici, ampla i situada a l'esquerra, conserva l'arc carpanell, a la dreta hi ha una porta d'entrada al modern aparcament, rectangular.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Arxiu Servei de Patrimoni Arquitectònic.
LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 50.