Cal Mates Els Prats de Rei

Anoia
Camí de Cal Mates / Pla Gran
738

Coordenades:

41.69147
1.58501
382248
4616489
08170-135
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Contemporani
Popular
XV-XVI
Dolent
Edificis en ruïnes, sense cobertes i amb les estructures molt malmeses.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08169A013000060000IB
Jordina Sales Carbonell

En una plana enclotada on conflueixen una sèrie de bancals agrícoles i per on discorre el torrent de cal Mates es localitzen les restes d'una masia al costat d'un petit bosc. Es tracta de dos volums o construccions: la casa principal o masia pròpiament dita, de planta rectangular formada per la suma un cos quadrangular i un de rectangular, d'uns 75 m2 de superfície total, amb coberta a doble vessant amb caiguda cap a les façanes laterals i amb la façana principal orientada cap al S-SE, que consta de planta baixa, planta pis i golfes; i uns pocs metres al sud un petit cobert agrícola amb teulada a una sola aigua que presenta inscrita la data de 1861 a l'arquitrau de pedra de la seva porta. Moltes de les obertures de la casa principal s'han perdut degut a l'enderroc de les parets. Els paraments d'ambdues construccions són fets a base de filades irregulars de pedres, en alguns casos amb blocs ben tallats i localitzats a les cantoneres de l'edifici principal, amb algunes filades a nivell de planta baixa i una sèrie de contraforts de pedra que són de factura baix-medieval/moderna.
Les construccions presenten un estat ruïnós molt avançat, de tal manera que apart de les cobertes que ja han desaparegut, també bona part de les parets principals i la vegetació està cobrint bona part de les restes estructurals.

Les coordenades d'aquest element que consten al 'Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU' (2015) són incorrectes.

No es coneix documentació històrica sobre aquesta masia, construïda en època contemporània i actualment en ruïnes. La inscripció '1861' present a l'arquitrau de la porta del paller correspondria a la construcció d'aquest petit volum annex a la casa, però per la tipologia constructiva i algunes filades del parament no es pot descartar una cronologia anterior per als orígens de la resta del conjunt, molt probablement entorn els segles XV-XVI.

-Aim3 grup SL (2015): Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial, Ajuntament dels Prats de Rei, fitxa M.06.