Cal Marcelo / Cal Tut / Cal Faura
El Papiol

  Baix Llobregat
  Carrer Salut, 18
  132

  Coordenades:

  41.43956
  2.01168
  417435
  4588026
  Número de fitxa
  08158 - 282
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU. F23-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7582914DF1878B
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo Gabaldón

  Edifici entre mitgeres barri posterior, de planta rectangular, amb una crugia, de planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal. La composició de façana presenta dos eixos verticals de composició. El més important dels dos es troba a la dreta i està generat per la porta d'accès i un balcó a sobre de la mateixa. La porta està solucionada amb una llinda en arc lleugerament rebaixat. El balcó és ampitador amb brèndoles de secció circular i una base molt estreta. A la façana hom observa, així mateix, la presència d'un segon eix, a la dreta, generat en planta baixa per una finestra amb llinda en arc rebaixat, sota la qual hi ha una obertura quadrada que, en origen probablement era per a abocar-hi el raïm o altres productes del camp.

  L'edifici encara conserva un aire tradicional a pesar de l'aplacat a la part baixa de la façana.

  Es coneixia com Cal Faura el 1755 i com a cal Tut l'any 1924 (Ahicart, 2019).

  Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.