Cal Magre Oristà

Osona
Sector nord-est del terme municipal
A 1500 metres per pista forestal de la carretera C-154, punt quilomètric 18'000

Coordenades:

41.96672
2.11436
426615
4646460
08151-88
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Sí, IPA. 23209
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002A00071
Jordi Compte i Marta Homs

Cal Magre és una masia situada en una esplanada elevada anomenada el pla de cal Magre, al nord del turó on s'assentava el castell de Toneu i a l'est del Soler.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal i diverses estructures reformades adossades al nord i a l'oest. El volum principal, de planta baixa, primer pis i golfes, està construït amb murs de càrrega de maçoneria de pedra, arrebossats i pintats de color salmó. Probablement l'edifici comptava amb cantonades diferenciades amb carreus treballats, però com passa amb els emmarcaments de pedra de les obertures, l'arrebossat i el pintat de l'edifici es va fer per sobre d'aquest elements. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, té un pati just davant, delimitat amb murs de maçoneria de pedra i amb una accés principal orientat a l'est i un de secundari a l'oest. Pròpiament a la façana s'observa un portal al centre de la planta baixa, amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta on hi ha gravada la data de 1843 junt amb una creu. A la resta de la façana s'hi observen set finestres, una a la planta baixa, tres al primer pis i tres a les golfes.
La façana est té únicament tres finestres, dues a la planta baixa i una al primer pis, probablement emmarcades amb pedra treballada, tot i que l'arrebossat no permet assegurar-ho.
A la façana nord, hi ha adossat un cobert que ocupa tot el nivell de planta baixa. Per sobre el cobert únicament s'aprecien tres finestres, una al primer pis i dues a les golfes.
La façana oest està dominada per una estructura adossada reformada completament. A la resta de la façana s'observa una finestra a nivell de planta baixa i una altra al primer pis.

Cal Magre va ser construïda a mitjans del segle XIX, tal com ho indica la llinda de fusta del portal principal, datada l'any 1843.

Inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Oristà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2006.