Cal Ferrer Sant Martí de Centelles

Osona
Racó de la Font
Trencant de la C-1413 al Racó de la Font, primera casa pujant al Fabregar

Coordenades:

41.7485
2.19494
433065
4622166
08224-77
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVI-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 009A00032
Anna M. Gómez Bach

Casa aïllada de planta quadrangular constituïda per baixos més pis. La tècnica constructiva emprada utilitza el petit carreu bastament treballat i obra lligat amb argamassa o morter amb un arrebossat final exterior. teulada de l'edifici és a doble vessant, aiguavessant als costats i amb ràfec a la cantonada. A la façana principal la porta d'accés està formada per una obertura rectangular amb dovelles i una llinda rectangular amb un arrodoniment tripartit a les cantonades. A la resta de façanes s'observen tres finestres de dimensions mitjanes enllindades i disposades de forma geomètrica a la façana. L'edifici presenta un segon cos afegit, que segueix el mateix patró que l'anterior i que juntament amb l'edifici principal tanquen un petit pati d'accés al conjunt.

Construcció que es pot remuntar al segle XVI. La casa apareix en la documentació al 1843 juntament amb els masos veïns de can Deixafer i l'Olaguer o can Ferra. No es coneix gairebé res del desenvolupament de l'edifici. Segurament es tractaria d'un habitatge on hi viurien gent d'ofici. La proximitat de l'antic eix de comunicació de la C-1413 i el creixement sostingut dels segles XVI i XVIII va donar lloc a un moment propici per a la construcció i el desenvolupament de nous oficis. La casa no presenta cap element que ens aporti una cronologia absoluta de l'estructura, però en relació el seu topònim és lògic pensar que hi vivia un ferrer.

PLADEVALL, Antoni. 1962. Romiatge a Sant Martí de Centelles i Sant Miquel Sesperxes i Bertí. Vic.
PLADEVALL, Antoni. (1955-1957). San Martín de Centelles, San Miguel Sesperxes y San Pedro de Bertí. a AUSA, n. XVIII. p. 357-372.
PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.