Can Costeta Sant Martí de Centelles

Osona
Racó de la Font
Segona casa del primer trencant de la C-1413 al Racó de la Font

Coordenades:

41.74735
2.20017
433498
4622034
08224-78
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVI-XX
Regular
Actualment en restauració.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 009A00009
Anna M. Gómez Bach

Edifici de petites dimensions orientat sud-nord i assentat sobre una plataforma de marga. La construcció presenta una planta rectangular allargada pels extrems est i oest amb un segon cos adossat a la banda oest. La casa s'estructura en base una planta baixa i un primer pis i la tècnica utilitzada es basa en el carreu de petites dimensions poc treballat i de pedra local combinat amb carreus de dimensions mitjanes lligades a soga i través. La façana principal està emblanquinada i la façana s'organitza en base una porta rectangular amb dues finestres per banda, de diferents dimensions, i tres obertures rectangulars al primer pis conformant tres finestres simples i sense elements decoratius. La coberta és a doble vessant amb el carener est més llarg que l'oest. El cos adossat està format per una planta rectangular perpendicular a la casa, seguint la mateixa tècnica constructiva del conjunt. Aquest cos presenta una sola obertura i la coberta és a una sola vessant aiguavessant a l'oest.

Es coneix molt poc d'aquesta construcció que es pot remuntar al segle XVI i que es troba integrada en el conjunt de petits establiments rurals que proliferaren al voltant de l'anomenat Racó de la Font. Els segles XVI i XVIII foren un moment de creixement i de desdoblament de propietats. Aquest fenomen s'evidencia amb un gran auge constructiu i una ocupació d'espais que fins ara es consideraven erms. La casa és la més allunyada del conjunt i el fet d'estar situada en una petita costa fa pensar el topònim referència aquest fet geogràfic. Les estructures constructives no presenten cap element que ens aporti una cronologia per l'edifici. Els actuals propietaris tampoc conserven cap document al respecte. Actualment s'està condicionant aquest petit mas com a segona residència.

PLADEVALL, Antoni. 1962. Romiatge a Sant Martí de Centelles i Sant Miquel Sesperxes i Bertí. Vic.
PLADEVALL, Antoni. (1955-1957). San Martín de Centelles, San Miguel Sesperxes y San Pedro de Bertí. a AUSA, n. XVIII. p. 357-372.
PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.