Can Deixafer Sant Martí de Centelles

Osona
Racó de la Font
Trencant de la C-1413 a la dreta, després de cal Ferrer.

Coordenades:

41.74861
2.1954
433103
4622178
08224-76
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVI-XX
Regular
Restaurada amb materials moderns
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 009A00031
Anna M. Gómez Bach

Mas format per un cos rectangular orientat oest-est situat sobre la roca natural sobre una torrentera. L'estructura presenta diversos cossos constructius dels que en destaca l'edifici principal i un conjunt d'annexes ramaders adossats a la façana sud agrupats. El cos central es troba format per dos pisos, dels que es conserven els encaixos de les bigues i les parets exteriors havent perdut la part de la teulada. El sistema constructiu utilitzat és la pedra, de petites dimensions i poc treballada, cohesionada amb argamassa i els interiors del primer pis acabats amb arrebossat. Algunes obertures presenten signes clars d'espoliació; i les dues portes conservades, apareixen emmarcades amb filades de totxana. Dues de les façanes presenten un arrebossat blanc exterior i algunes obertures de petites dimensions.

mas molt reformat al llarg del segle XX. La nova construcció en obra ha dificultat l'estudi arquitectònic del conjunt. Amb tot i per paral·lels amb les altres construccions documentades al Racó de la Font es pot recular la seva construcció al segle XVI. En el mas no es conserva documentació moderna i les evidències arquitectòniques només permeten documentar un afegiment segurament atribuïble al segle XVIII. Les úniques afirmacions que es poden realitzar és que la majoria de documentació conservada és del segle XIX, concretament al 1843 apareix la casa en el cadastre juntament amb les cases veïnes del Racó de la Font i el topònim tampoc ens aporta cap més informació.

PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.