Cal Boix Puig-reig

Berguedà
Carrer Les Abelles 1, 08692-Puig-reig.
Les Abelles

Coordenades:

41.9701
1.88008
407207
4647063
08175-168
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
Bo
Legal
BCIL 57
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:7374506DG0477S0001HX
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

És un edifici en testera de planta rectangular bastit sobre un gran mur de pedra que li fa de fonaments, amb porxo a la cantonada entre el carrer de les Abelles i un passatge, de planta baixa més dos plantes pis, sobre un sòcol de pedra. Els murs exteriors són amb acabat arrebossat amb diferents elements, arcs, llindes etc., de maó deixat vist. Te una coberta a diverses aigües amb caps de bigues vistos i teula ceràmica. Te diversos balcons de ferro forjat i baranes dels terrats del mateix material.

El poble va créixer espectacularment, a finals del s.XIX, gràcies a la nova activitat econòmica vinculada al tèxtil; varen proliferar els serveis i el nou nucli urbà va començar a créixer a partir de la plaça de la Creu. Es formà un poble allargassat, paral·lel al Llobregat i a la carretera, amb gent procedent de l'Alt Berguedà i de les zones rurals veïnes del Baix Berguedà, al mateix temps que els propietaris de les fàbriques creaven les seves colònies. El poble es va convertir en un nucli de serveis de la mà de comerciants i gent d'oficis que va aprofitar l'oportunitat que oferia el creixement industrial i urbanístic de les colònies. La família Boix s'instal·là al carrer Major, on va construir la casa i destinar un gran pati a serradora, activitat que la família ha mantingut durant més de cent anys; el 1956 amplià la casa que el 2010 ha estat restaurada en la totalitat de les seves façanes.

SERRA, Rosa (1982). Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa.
SERRA, Rosa. Puig-reig 1906-2006 (2006). Fotografies, Àmbit de Recerques del Berguedà. Historia Gràfica.
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa b. 53
PICÓ, Josep (1995). Trossos d'història d'un poble, Puig.reig.