Cal Tranquil Puig-reig

Berguedà
Carrer Major 23, 08692- Puig-reig
Carrer Major

Coordenades:

41.97229
1.88047
407242
4647306
08175-169
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
XX
1923
Legal
BCIL 34
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:7374531DG0477S0001XX
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

És un conjunt d'edificis de planta rectangular alineats amb el carrer Major de planta baixa més dos pisos superiors. Els murs exteriors són de pedra sense arrebossar amb cantoneres i diferents elements de maó vist. Els tancaments són alineats a tota la façana i obertures d'arc rebaixat de maó, excepte els balcons de Planta Pis 1.

El poble va créixer espectacularment, a finals del s.XIX, gràcies a la nova activitat econòmica vinculada al tèxtil; varen proliferar els serveis i el nou nucli urbà va començar a créixer a partir de la plaça de la Creu. Es formà un poble allargassat, paral·lel al Llobregat i a la carretera, amb gent procedent de l'Alt Berguedà i de les zones rurals veïnes del Baix Berguedà, al mateix temps que els propietaris de les fàbriques creaven les seves colònies. El poble es va convertir en un nucli de serveis de la mà de comerciants i gent d'oficis que va aprofitar l'oportunitat que oferia el creixement industrial i urbanístic de les colònies. La família Bellés s'instal·là al carrer Major on va construir una primera casa entremitgeres, a la planta baixa de la qual instal·là, el 1916, una tocineria que venia els embotits elaborats a l'obrador situat al pati posterior de la casa, on també hi havia les corts de porcs. La properitat va quedar reflectida amb la construcció de la nova casa, l'any 1932, i en la posterior transformació de l'obrador en una moderna fàbrica d'embotits "Embotits Caus"

SERRA, Rosa. Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa 1982
SERRA, Rosa. Puig-reig 1906-2006. Fotografies, Àmbit de Recerques del Berguedà. Historia Gràfica, 2006.
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa b. 30
PICÓ, Josep (1995). Trossos d'història d'un poble, Puig.reig.