Ca la Vicenta Torrelavit

Alt Penedès
Veïnat de ca la Vicenta, s/n
A 700 m. de la cruïlla del c. del Molí, deixar trencall del cementiri a mà esquerra.
227 m

Coordenades:

41.44766
1.73663
394470
4589224
08287-145
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 08287A015000050000XK
Marta Rodríguez

El que anomenem Ca la Vicenta són dues cases adossades, encarades al sud i fins fa uns anys gairebé simètriques, semblant una sola casa. La de l'esquerra s'ha reformat recentment i ara té l'entrada encarada a l'oest. Actualment està dividida en dues propietats diferents. La teulada és de teula àrab a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana i presenta dos nivells als extrems de l'edifici, coincidint amb els baixos de la casa, probablement espais dedicats a magatzem o usos agraris. La part dreta de l'edifici conserva la cornisa amb mènsula. Consta de planta baixa, pis i golfes. Pel que fa a les obertures, presenta una disposició força regular i simètrica en relació a la porta principal, amb la llinda recta. La planta baixa la configuren cinc finestres de tamanys similars, ubicades una a la dreta i quatre a l'esquerra de la porta principal. Pel que fa al 1r pis, trobem dos balcons d'iguals dimensions, un d'ells tapiat i l'altre amb barana de barrots de ferro. Enmig d'aquestes trobem dues finestres. Les golfes presenten quatre finestres, la de més a la dreta tapiada, i una altra molt transformada ja que pertany a la casa reformada recentment. Crida l'atenció com està pintada la façana de la casa original, tota blanca i emmarcant de color grana totes les obertures, portes, finestres i mènsules. Hi ha un pou a la part del darrere que és comú a les dues cases i un petit terreny cultivable.

El nom de la casa més vella tindria a veure amb una de les propietàries al llarg del temps.
Consultats els llibres del Registre Civil de Lavit i els de Torrelavit trobem que el 1888 Antoni Madurell i Font es casa amb Dolors Rigol i Esteve, vídua del seu germà Procopi
i amb un fill, Fèlix d'1 any, nascut sis mesos després de morir el seu pare. Els pares del
Procopi, de l'Antoni, la Dolors, el Josep i la Rosa Madurell i Font eren en Fèlix Madurell i
Mata, nascut a Capellades, i la Vicenta Font i Grau, nascuda al Bruch. D'aquesta última deu
venir el nom de la masia.

TORRES, Montserrat (2009): Revista el CEP núm 37, p. 14.