Conjunt de bagants del parc de les Pubilles Torrelavit

Alt Penedès
Parc de les Pubilles
Parc de les Pubilles, direcció est, seguint el riu.
195 m

Coordenades:

41.44627
1.73386
394236
4589073
08287-146
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Pública
Ajuntament de Torrelavit. c/del Molí, 29, Torrelavit
Oriol Vilanova

Conjunt de dos bagants ubicats dins d'un petit edifici de planta en forma de "L", a la confluència del Riu de Bitlles amb un torrent secundari, a l'extrem est del parc de les pubilles. L'edifici està construït exteriorment amb blocs irregulars de pedra calcària lligades amb ciment i alguna aportació de maons, i carreus rectangulars ben tallats de calcària a les cantoneres i als muntants i la llinda de la porta d'accés. Interiorment, l'ala est presenta les parets revestides de maó i el sostre de maó pla, a mode de volta catalana; a l'ala sud, parets i sostre conserven l'aparell de pedra. L'ala sud té unes dimensions de 2,90m x 2 m, i una alçada de 2 m. En aquesta ala s'ubica la porta d'entrada, que mesura 1,20 m d'alçada x 57 cm d'amplada i està protegida amb una porta reixada de ferro colat. L'ala est està dividida en dos trams d'alçades diferents: el tram més proper a la porta d'entrada té una alçada de 2,35 m, i el segon tram, fins al final del mur est, té una alçada de 2,80 m. la llargada màxima d'aquesta ala és de 5,60 m, i l'amplada és de 2, 35 m. És a l'extrem d'aquesta ala on es troben els dos bagants, de fusta a l'extrem inferior i de cos d'acer, accionats a mode de cargol des d'unes manovelles situades a l'extrem superior. Els bagants s'encaixen en unes obertures estretes practicades al terra. L'obertura del bagant situat al mur est té unes dimensions de 1,40 m x 30 cm, i la del mur sud fa 1 m x 22 cm. Els bagants descendeixen per aquestes obertures fins al llit del riu i del torrent, respectivament, per desviar el curs de l'aigua.