Ca la Manresana Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 55
A la part central del segon tram del carrer dels Marquesos de Palmerola
525m

Coordenades:

42.01532
2.2396
437040
4651757
08215-52
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
1768
Regular
Els revestiment de la planta baixa ha estat arranjat sense pintar.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7120422DG3572S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula aràb de dos vessants, el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta, que també cobreix la planta superior. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. La planta baixa presenta un portal d'accés i una finestra simple, ambdós emmarcats amb carreus de pedra i les llindes planes monolítiques. La llinda del portal està decorada amb un baix relleu del calvari coronat amb una creu llatina, i amb l'any 1768 gravat al centre. Al primer pis s'obren una finestra rectangular simple, amb l'emmarcament arrebossat i pintat amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, i una finestra també rectangular amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana. La segona planta està ocupada per una galeria oberta a l'exterior mitjançant una gran obertura rectangular delimitada amb una barana de ferro. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color groc, tot i que reformat a la planta baixa.

L'edifici és conegut com a ca la Manresana en referència a la procedència de la família que hi residia. A la Plana, la zona del Bages era coneguda com "l'altre riu".

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 77.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 07.10.EA.