Casa Juan Alonso Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 61
A la part central del segon tram del carrer dels Marquesos de Palmerola
524m

Coordenades:

42.01527
2.23975
437053
4651751
08215-53
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7120411DG3572S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb pati posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars i amb els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant la galeria del pis superior. A la planta baixa hi ha un portal d'accés a l'interior i una finestra simple protegida amb una reixa de ferro treballada. El primer pis compta amb una finestra simple amb l'ampit de pedra motllurat i un finestral amb sortida a un balcó simple, protegit amb una barana de ferro treballada i una llosana motllurada i integrada a la cornisa que recorre la divisòria entre aquest nivell i la planta baixa (aquesta cornisa es repeteix a la divisòria entre les plantes superiors). La segona planta es caracteritza per una galeria oberta a l'exterior mitjançant dos grans arcs rebaixats, amb les impostes motllurades i protegits amb baranes de ferro. L'espai interior està cobert amb un sostre de fusta reformat. La façana presenta un revestiment només arrebossat a les plantes inferiors, mentre que a la segona planta està emblanquinat. La planta baixa compta amb un sòcol arrebossat a la planta baixa de gramatge més dens.

Segons la documentació consultada, hi ha constància de l'edifici des de mitjans del segle XIX (apareix grafiat en un plànol datat l'any 1863, en relació a un expedient de reclamació d'agravi que està dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó). Tot i això, i tenint en compte el seu emplaçament, és probable que la construcció fos aixecada durant la segona meitat del segle XVIII.
La coberta fou reformada durant la primera dècada del segle XXI.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 07.11.EA.