Ca la Manresana
Sant Hipòlit de Voltregà

  Osona
  Carrer dels Marquesos de Palmerola, 55
  Emplaçament
  A la part central del segon tram del carrer dels Marquesos de Palmerola
  525m

  Coordenades:

  42.01532
  2.2396
  437040
  4651757
  Número de fitxa
  08215-52
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Any
  1768
  Estat de conservació
  Regular
  Els revestiment de la planta baixa ha estat arranjat sense pintar.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 7120422DG3572S
  Autor de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula aràb de dos vessants, el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta, que també cobreix la planta superior. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. La planta baixa presenta un portal d'accés i una finestra simple, ambdós emmarcats amb carreus de pedra i les llindes planes monolítiques. La llinda del portal està decorada amb un baix relleu del calvari coronat amb una creu llatina, i amb l'any 1768 gravat al centre. Al primer pis s'obren una finestra rectangular simple, amb l'emmarcament arrebossat i pintat amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, i una finestra també rectangular amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana. La segona planta està ocupada per una galeria oberta a l'exterior mitjançant una gran obertura rectangular delimitada amb una barana de ferro. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color groc, tot i que reformat a la planta baixa.

  L'edifici és conegut com a ca la Manresana en referència a la procedència de la família que hi residia. A la Plana, la zona del Bages era coneguda com "l'altre riu".

  ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 77.
  SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 07.10.EA.