Bassa del Molí
Folgueroles

  Osona
  Mas el Molí
  Emplaçament
  Al nord-oest del nucli urbà, entre la Ricardera i el torrent de Folgueroles
  526 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.94105
  2.31192
  442962
  4643460
  Número de fitxa
  08083 - 45
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08082A00400041
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Bassa situada davant de la façana principal del Molí, a l’extrem de ponent del barri de la Ricardera. Presenta una planta irregular arrodonida i està delimitada per un mur de pedra disposat des de l’edifici del Molí cap al nord-est i el sud-est. A ponent està delimitada pel propi rebaix del terreny. La bassa compta amb un revestiment interior lliscant i la part superior del mur que la delimita està arrebossat. S'observen diverses reparacions al voral de la bassa efectuats amb formigó. A la banda de tramuntana es conserva el vessador, situat al costat del mur que delimita la bassa per la banda nord i protegit amb una barana de ferro. Aquest vessador està connectat a un estret canal soterrat que evacua l’aigua sobrant de la bassa en direcció al torrent. A la banda de migdia es conserva el rec des del qual s’omple la bassa. Es tracta de l’aigua sobrant que procedeix del safareig de la Ricardera. Mitjançant aquest rec, excavat al terreny i delimitat amb murets bastits amb pedra en el seu tram inicial, l’aigua sobrant del safareig anava va a parar a l’interior de la bassa. A la banda de ponent de la bassa, en la part de més fondària, es conserva l’entrada del carcabà, d’obertura rectangular i que connecta amb el canal que conduïa l’aigua fins al rodet hidràulic que feia funcionar la mola.

  Una de les imatges ha estat proporcionada pels propietaris de la construcció.

  Tot i que no es pot assegurar, és probable que la referència documental més antiga relacionada amb aquesta bassa estigui datada l’any 1337. Dins del conjunt de possessions que el monestir de Sant Llorenç del Munt tenia a Folgueroles hi ha constància d’un cens que el mas Codina pagava per la bassa del molí de Barberà (Pladevall, 1961: 133-134).

  ARUMÍ, Pilar; AUTET, Lluís; BOVER, M. Àngels; HOMS, Maria; HOMS, Rosa; MOLIST, Bernat; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; SELLABONA, Cesca (2021). Folgueroles, batecs d’un poble. Història gràfica del darrer segle. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 22, 97.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació N.05.

  PLADEVALL, Antoni (1961). “El monasterio de Sant Llorens de Munt (II)”. Ausa, IV, núm. 38, p. 133-134.

  PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier (2011). “El mas la Sala i la gestió del torrent de Folgueroles”. Estudis d’Història Agrària, n. 23, p. 87.