Balcó del segle XVIII al carrer Major, 35 Vilanova del Camí

Anoia
Carrer Major, 35
299

Coordenades:

41.57202
1.63537
386229
4603159
08302-33
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Estructural
Privada
6334616CG8063S0001XD
Miquel Gea Bullich

Balcó amb barana de ferro forjat que barreja barres helicoïdals amb barres rectes disposades en planta de forma diagonal, si bé aquestes barres "rectes" també presenten tres trams helicoïdals (abaix, al centre i a dalt).
La llosana de pedra treballada del balcó presenta un fort desgast provocat per l'erosió, signe que corrobora l'antiguitat de l'estructura.

El podem equiparar al balcó de la casa de finals del segle XVIII que se situa al número 86 del mateix carrer.
Únicament es fitxa el balcó per estar la resta de la casa molt transformada.