Xemeneia de cal Sánchez Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Antiga fàbrica de cal Sánchez (Carrer Calvari, núm. 57)
  105

  Coordenades:

  41.54174
  1.898209999999994
  408100
  4599484
  08147-192
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  XX
  1921
  Bo
  Fa un temps va ser restaurada.
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Dache, S.A.(Carrer Calvari, núm. 21
  Jordi Piñero Subirana

  Xemeneia de l'antiga fàbrica Sánchez. És feta de totxo refractari, disposat a trencajunt en filades horitzontals regulars. La base, de planta quadrada, s'enlaira sobre el nivell del carrer en sentit longitudinal. Les cares formen un rectangle refós respecte al pla de façana i les arestes són aixamfranades. Es corona amb una cornisa amb motllures inferior i superior, de secció rectangular, entre les quals discorre un fris de maó disposat en dents de serra. El fust és de forma troncopiramidal amb planta octogonal. El coronament està constituït per una primera motllura, a manera de collarí, un cos octogonal llis i una segona motllura de tres gruixos de maó en files avançades. És una de les xemeneies més completes i interessants que queden a Olesa, i l'única que és feta amb fust octogonal.

  L'empresa més antiga en aquest sector fou la fàbrica Sánchez, fundada el 1898 per Luís Sánchez Merlin. Més tard, el 1905 passà a ser dirigida per la seva vídua. A aquesta fàbrica pertanyia la xemeneia i altres construccions que no s'han conservat al sector sud-est. Una altra fabrica que hi havia en aquest sector era la fàbrica Pons, que començà el 1904. La major part de les naus actuals corresponien a l'antiga fàbrica Muntané, que va començar a funcionar l'any 1921 com a indústria tèxtil, coneguda amb el nom de Muntanné i Cia. L'any 1923 canvià el nom i passà a dir-se "Juan Montanné Font", nom que va perdurar fins a 1933, quan passà a denominar-se "J. Montané Font, S.L.". El 1963 va tancar les portes i, posteriorment, s'hi va instal·lar la fàbrica de galetes Rochina, que va tancar l'any 1980. Més endavant les naus han tornat a estar ocupades en el sector del tèxtil. Cal dir que, en aquest conjunt hi havia altres naus industrials, les quals han estat enderrocades: al solar que queda enmig de la illa de cases i a l'altra banda del carrer Joan Coca.

  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-43