Xemeneia de cal Montané Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Antiga fàbrica de cal Montané (Carrer Margarida Biosca, núm. 28)
  108

  Coordenades:

  41.54218
  1.8988
  408150
  4599532
  08147-193
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  XX
  Bo
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Obert
  Sense ús
  Privada
  8297711DG0989N0001PI
  Jordi Piñero Subirana

  Xemeneia de l'antiga fàbrica de cal Montané. És feta de totxo refractari de dues tonalitats (vermellós i grogós) disposat a trencajunt amb morter de calç. La base té forma de prisma quadrangular, amb cornisa de coronament formada per diverses filades de maó que sobresurten del pla vertical. La cara sud forma un rectangle refós respecte el pla de façana, amb la part superior en arc pseudoconopial invertit. L'obertura d'accés, tapiada actualment amb maó, es troba també en aquesta cara. El fust és de forma troncocònica, amb una anella de ferro de subjecció cap a mitja alçada. El coronament està constituït per una primera motllura, a manera de collarí, un cos cilíndric llis i una segona motllura de tres gruixos de maó en filades avançades. Es tracta d'una de les tres xemeneies industrials que queden completes a Olesa.

  L'any 1898 s'havia fundat, al sud de l'actual illa de cases, la fàbrìca Sánchez, que és la més antiga d'aquest sector. Aquestes naus del sector nord corresponien a l'antiga fàbrica Montané, que va començar a funcionar l'any 1921 com a indústria tèxtil, coneguda amb el nom de Muntanné i Cia. L'any 1923 canvià el nom i passà a dir-se "Juan Montanné Font", nom que va perdurar fins a 1933, quan passà a denominar-se "J. Montané Font, S.L.". El 1963 va tancar les portes. Més endavant, les naus han estat habilitades de nou per a altres usos industrials. Cal dir que, en aquest conjunt hi havia altres naus industrials, les quals han estat enderrocades: al solar que queda enmig de la illa de cases i a l'altra banda del carrer Joan Coca.

  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-44