Vinya de Gordey
Vilassar de Dalt

  Maresme
  Sobre la masia de Can Maioles
  Emplaçament
  S'hi accedeix des del carrer Mn. Josep Mas
  260

  Coordenades:

  41.52579
  2.35298
  446019
  4597329
  Número de fitxa
  08214 - 288
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Neolític
  Edats dels Metalls
  Romà
  Estat de conservació
  Regular
  es desconeix el seu estat de conservació, ja que es tracta de troballes en superfície i no s'ha realitzat mai cap intervenció
  Protecció
  Legal
  Llei del Patrimoni Cultural catala 9/1993
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si (19677 CC.AA)
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08213A003000340000JJ
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  En uns camps erms, antigament conreats, sobretot de vinya, per damunt de Can Maioles s'han documentat en superfície materials arqueològics de diferents èpoques. El més abundant correspon a ceràmica romana, algun fragment es troba en murs de vinya re aprofitat. També s'ha trobat algun fragment d'àmfora, en un cas es pot afirmar que es de procedència itàlica.
  Però també s'ha documentat un fragment d'olla de ceràmica allisada amb un mamelló aplicat, que es pot datar entre el neolític mig i el bronze antic.
  Aquestes troballes podrien correspondre a dos jaciments totalment inconnexos per cronologia que futures intervencions hauran de precisar en quant a tipologia i datacions.

  Material dipositat al Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.

  Informació oral facilitada per Gonzalo Berger a l'equip que realitzava la revisió de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic del Maresme, l'any 2008.
  Amb motiu de la visita al lloc per la realització d'aquest mapa es comprova que el sotabosc d'aquesta zona ha estat netejat, deixant al descobert fites de propietat, elements relacionats amb la vinya i molts fragments de material ceràmic, d'època romana (tègules i àmfora sobretot).

  GENERALITAT DE CATALUNYA (1983). Inventari del patrimoni arqueològic del Maresme. Vilassar de Dalt. Departament de Cultura de la Generalitat. Barcelona.