Villa Maria Martorell

Baix Llobregat
Carretera de Piera, 22

Coordenades:

41.47808
1.92037
409860
4592393
08114-174
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1930
Dolent
Es troba en mal estat estructural i de conservació per trobar-se deshabitada.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
9926115DF0992N0001TH
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta rectangular de planta baixa. Façana amb tres obertures i cornisa per sobre de la qual apareix una barana curvilínia massissa de pedra amb pilastres. Sobre la porta d'accés hi ha un medalló ceràmic amb el nom VILLA MARIA.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 63 BPU-05.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'un edifici de planta baixa datat l'any 1930. Les primeres edificacions al voltant de la carretera de Piera daten de 1925, pel que és un dels primers edificis en construir-se a la carretera de Piera.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.