Edifici de "la Caixa" Martorell

Baix Llobregat
Plaça Portal d'Anoia, 1

Coordenades:

41.47371
1.92698
410406
4591901
08114-175
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1957
Bo
Inexistent
IPA 18605
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici en cantonada amb façana arrodonida de planta baixa i tres pisos i terrat, a més a més d'una sèrie de cossos sobresortits a diferents nivells. En els extrems, dos paral·lelepípedes coronats per galeria coberta a quatre vessants, ràfec, carteles i composició ceràmica sota la coberta. Façana d'obra vista i arrebossat; fornícules i figures al·legòriques; esgrafiats amb motius florals, mitològics, filigrana, i escut de l'entitat en el cos central.
A la façana que dóna al riu destaca les arcades a nivell de la llera del riu que van ser dissenyades per suportar crescudes i afectacions de l'aigua del Anoia.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 64 BPU-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'un edifici d'estil academicista construït al segon quart del segle XX i acabat de construir a l'agost de 1957. Als baixos es troba instal·lada un oficina de "la Caixa".

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.