Pont sobre l'avinguda Pau Claris Martorell

Baix Llobregat
Plaça de les Puntaires

Coordenades:

41.47671
1.92193
409988
4592239
08114-176
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Estructural
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Passera penjada d'una estructura metàl·lica d'un únic pilar en forma de V invertida i tensors d'acer. La plataforma està corbada per contrarestar els efectes de la seva deformació estructural.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 65 BPU-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'avinguda de Pau Claris va sorgir arran del nou desviament de la N-II pel Barri de Can Carreras i la col·locació d'una nova cruïlla amb la carretera de Piera. El pont sobre l'avinguda respon a la problemàtica general d'interconnexió entre els barris de Martorell, molt fragmentat per les grans infraestructures de comunicació i la confluència dels rius Anoia i Llobregat.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.