Caserna de Cavalleria Martorell

Baix Llobregat
Passeig del Quarter, 9

Coordenades:

41.47501
1.93649
411202
4592036
08114-177
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XXI
2008
Bo
Inexistent
IPA 18576
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Martorell. Plaça de la Vila, 46. 08760 Martorell
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta quadrada construït el 2008 fent cantonada, de planta rectangular de dues plantes i sotacoberta, amb coberta a quatre vessants. Façanes arrebossades i amb poques obertures, algunes tapiades i col·locades de manera aleatòria. Les cantonades de les façanes imiten carreus.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 66 BCIL-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

El 8 de gener de 1733 es va firmar la venda perpètua dels terrenys on es va edificar la caserna. Una reial ordre del rei Carles III ordenà la construcció de casernes a les principals poblacions. Per solucionar la problemàtica i abusos de les tropes allotjades a les cases particulars se'n van haver de fer càrrec els Ajuntaments amb aportacions periòdiques recaptades entre els veïns més acabalats.
Al 1768 es va dur a terme una campanya de restauració i consolidació de les principals vies de comunicació promoguda pe rei Carles III i s'arreglà el Pont del diable sota les ordres de l'enginyer militar gallec Juan Martín Cermeño (1773) i poc després o simultàniament es van començar les obres de construcció de la caserna obra de l'arquitecte Antoni Saus.
Durant la guerra del francès (1808-1814) i el període de guerres civils que va de 1823 a 1873 va ser freqüentment ocupada per tropes.
Al 1925 l'Ajuntament va restaurar, però a l'any 1934 la va vendre a un particular que la va fer enderrocar. Originalment ocupava tota l'illa, les modificacions van anar convertint-la en habitatges i reduint l'espai que ocupava fins que va resta només la part més oriental. L'any 2007 es varen fer unes reformes a la teulada però un any més tard un dels pilars que sostenia la teulada va cedir. A principis de l'any 2008 es va haver d'enderrocar. L'edifici actual es una restitució d'una part de l'antiga caserna i acull l'equipament cultural municipal del Centre de Interpretació del Patrimoni Històric.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.