Edifici al carrer de la Rutlla 30 Martorell

Baix Llobregat
C.de la Rutlla, 30 / C. de Dalt

Coordenades:

41.47385
1.93606
411164
4591907
08114-178
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
1120238DF1912S0001MR
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta trapezoïdal de planta baixa i dues plantes pis amb coberta de teula ceràmica àrab. Façanes amb finestres emmarcades i balcons al nivell superior. Hi ha esgrafiats de Jaume Amat.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 67 BPU-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'edifici es singularitza pels seus esgrafiats amb motius arquitectònics clàssics, florals i de temàtica camperola; es troba situat al carrer de la rutlla que fa referència al joc antic i popular joc de fer rodar una roda de bicicleta (sense radis ni coberta) amb un pal. El juny de 2014 es van realitzar obres de millora consistents en la supressió de les voreres i la construcció d'una plataforma única.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.