Can Pastallé Martorell

Baix Llobregat
Carretera de Sant Genís de Rocafort, s/n

Coordenades:

41.46595
1.91935
409758
4591048
08114-179
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Dolent
Es troba en mal estat estructural i de conservació per trobar-se deshabitada. Part de la coberta s'ha esfondrat.
Inexistent
IPA 18584
Fàcil
Sense ús
Privada
08113A011000130000TE
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Masia composada de diferents cossos essent el principal de planta baixa i dues plantes pis amb coberta a dues vessants de teula ceràmica àrab. Hi ha les restes de l'antiga era.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 68 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Es troba situada al entorn de l'antic priorat de Sant Genís de Rocafort i podria tenir els seus antecedents en època medieval. Tenim documentat que l'any 1780 pertanyia a Francesc Pastaller.
L'edifici que es conserva té els trets típics de la masia catalana del segle XIX. Dins els seus terrenys hi havia una ampla pallissa, una era de batre el gra, dues fonts anomenades de la Casa i Font Tancada i uns safareigs que en les dècades de 1920 i 1930 eren utilitzats pels veïns a canvi de deu cèntims diaris.
El declivi general de les masies catalanes a la dècada del 1960 i la construcció de l'Ap-7 cap al 1970 , moment en què desapareixen els safareigs afectats per la construcció de l'autopista, van provocar l'abandó i l'actual estat ruïnós.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.