Habitatge al carrer Sant Joan 21 Martorell

Baix Llobregat
C. Sant Joan, 21

Coordenades:

41.47802
1.92669
410388
4592380
08114-180
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
0425420DF1902N0001XG
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici de planta rectangular de planta baixa i planta pis amb petit terrat amb barana de balustres, que dóna al carrer i badalot d'accés. La coberta és a dues vessants de teula ceràmica àrab. La façana presenta esgrafiats de Jaume Amat de l'any 1991.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 69 BPU-02.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'edifici es singularitza pels esgrafiats de motius florals de Jaume Amat. L'edifici es troba situat al carrer Sant Joan, que es troba franquejat per l'estació de la Renfe de Martorell i L'Ateneu de Martorell.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.